Garantija


SIA "Datorshop" nodrošina garantijas apkalpošanu visām pie mums iegādātām Precēm.

Garantija tiek nodrošināta atbilstoši garantijas termiņiem un noteikumiem, kādus nosaka ražotājs un pārdevējs (lietošanas instrukcijā vai garantijas dokumentā).

Garantijas periods ir: no 1 gada līdz 3 gadiem.

Ja ražotājam ir autorizētais servisa centrs, garantijas apkalpošana tiek veikta tur. Jā ražotājam tāda centra nav, garantiju nodrošina SIA "Datorshop".

Garantijas termiņš tiek skaitīts no brīža kad pircējs ir saņēmis Preci (datums garantijas dokumentā).

Pēc garantijas remonta, Precei netiek piešķirta papildus garantija (termiņš) - bet tiek turpināts termiņš, noradītais garantijas dokumentā.

Garantijas termiņa laikā Preci remontē, bet ja tas nav iespējams - maina pret jaunu vai analoģisku.

Garantijas pieteikšana un remonts notiek tikai Datorshop birojā.


Situācijas, kuras nav uzskatāmas par garantijas gadījumu:

Visi gadījumi, kad bojājuma iemesls ir svešķermeņu, šķīdumu, vielu vai kukaiņu iekļūšana Precē.

Visi gadījumi, attiecināmie pie Force majeure gadījumiem gadījumiem.

Visi gadījumi, kad bojājumu iemesls ir nestandarta un/vai nekvalitatīva izlietojama materiāla, rezerves daļu, aksesuāru, komponenšu u.c. lietošana.

Visi gadījumi, kad bojājumu iemesls ir inženiertehnisko tiklu, barošanas, u.c. parametru neatbilstība standartiem, kā arī citi analoģiskie iemesli.

Visi gadījumi, kad bojājumu iemesls ir Preces nepareiza lietošana (neatbilstoši lietotāja instrukcijai), vai Preces pakļaušana pārmērīgai jebkādas dabas slodzei, ja tā pārsniedz ražotāja noteiktos limitus.

Visi sīki bojājumi, skrāpējumi, plaisas, ārēja izskata izmaiņas, kuru iemesls ir normāla Preces lietošana un nodilums.

Visi gadījumi, ja ir pazīmes, ka Klients ir mēģinājis pats remontēt preci, vai ļāvis to darīt citiem.


Garantija neattiecas uz izlietojamiem materiāliem, programmatūru u.c. līdzīgām Precēm.

Klientam nav atļauts pašam remontētŠajā preču grupā nav nevienas preces.